Autorska prava

AUTORSKA  PRAVA

• Reprodukcija, umnožavanje ili objavljivanje dizajna stranica ili logotipa Chemical Guys tj. FOREA OCD d.o.o., nije dozvoljeno bez našeg (FOREA OCD d.o.o.) izričitog pismenog odobrenja (zaštićeno zakonom o autorskim pravima)

• Svi nazivi proizvoda te logotipovi i nazivi kompanija izričito su u njihovom vlasništu, a korišteni su u svrhu promocije njihovih proizvoda na lokalnom tržištu.

 FOREA OCD d.o.o. u ime Chemical Guys Hrvatska tj. Chemical Guys MFG može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na ovim stranicama.

 FOREA OCd.o.o. u ime Chemical Guys Hrvatska tj. Chemical Guys MFG ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim stranicama.